Δίκτυα και Αναβάθμιση

  • Ασφάλεια δικτύων για την συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR).
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαμόρφωσης δικτύων
  • Έλεγχος & βελτίωση δικτύων
  • Μείωση κόστους εκτυπώσεων
  • Επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων
  • Δημιουργία υποδομής ανοικτών δικτύων για μελλοντικές αναβαθμίσεις

Τηλεφωνικό Κέντρο

  • Εγκατάσταση και ανάπτυξη τηλεφωνικού κέντρου IP τηλεφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

2310 829.629