Η OneTechnologies παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλων των ειδών τα δίκτυα.

Προσφέρει εγκατάσταση και παραμετροποιήση για νέα δίκτυα, όπως και αναβάθμιση, επέκταση και συντήρηση σε υφιστάμενα δίκτυα. 

Καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε εξοπισμό για racks, ασύρματα και ενσύρματα τοπικά δίκτυα, ip τηλεφωνία, Intranets, Servers, Routers, καθώς και υπηρεσίες VPNs, Firewall, Mailserver, Webserver, Virtual Machines, με σκοπό την μέγιστη απόδοση του δικτύου σας.

Επίσης παρέχουμε άμεσα τεχνική υποστήριξη, για κάθε πρόβλημα του δικτύου σας, 

Υπηρεσίες Δικτύων


Ασφάλεια δικτύων σύμφωνα με το GDPR
Παραμετροποίηση, έλεγχος & βελτίωση δικτύων
Επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων
Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου IP τηλεφωνίας
Απομακρυσμένη πρόσβαση και υποστήριξη χρηστών
Αναβάθμιση και επέκταση δικτύου
Εγκατάσταση ασύρματων δικτύων
Τακτικό Back-up βάσεων δεδομένων

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 142,
Θεσσαλονίκη, τκ 542 48
info@onetechnologies.gr
2310-829.629